Phí quản trị

Xin chào, vui lòng lưu ý rằng phí quản trị không cần thiết cho tất cả các dự án. 

Bạn đang trả phí quản trị 25 SGD chỉ vì bạn yêu cầu hóa đơn và biên nhận riêng ngoài số tiền nhận được từ Paypal. 

Chúng tôi sẽ cấp cho bạn một Bản sao số hóa đơn và biên lai sau khi bạn đã thanh toán.

Vui lòng cho chúng tôi biết khi bạn đã thanh toán. Cách nhanh nhất là gửi ảnh chụp màn hình trang xác nhận thanh toán của bạn qua Whatsapp

Cảm ơn bạn.

-Ở LẠI TRONG VÒNG LẶP -

Nhận thông tin cập nhật mới nhất của bạn về Nội dung thương mại điện tử / Roblox / Solopreneurship

×

Xin chào!

Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi tới adaleow@runaway.com.sg

× Làm thế nào để tôi giúp bạn?