Payment Page (SGD 500 one time)

Thank you for trusting us with your business.

We will begin work after receiving payment.

Vui lòng cho chúng tôi biết khi bạn đã thanh toán. Cách nhanh nhất là gửi ảnh chụp màn hình trang xác nhận thanh toán của bạn qua Whatsapp

As we only charge SGD 500 for all services, simply click on below Paypal link to go to a payment page for SGD 500. Do not fret if you do not have a Paypal account because you may also pay by Credit / Debit card via Paypal. 

We use Paypal only so that refund may be facilitated easily in the event of any miscommunication. Paypal will issue a receipt upon payment made. If you require us to send you a separate invoice with receipt on top of Paypal’s receipt, kindly confirm your request with a SGD25 admin fee payment đây

Cảm ơn bạn. 

 

-Ở LẠI TRONG VÒNG LẶP -

Nhận thông tin cập nhật mới nhất của bạn về Nội dung thương mại điện tử / Roblox / Solopreneurship

×

Xin chào!

Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi tới adaleow@runaway.com.sg

× Làm thế nào để tôi giúp bạn?