Chúng tôi muốn cảm ơn APAC Insider vì đã công nhận Runaway Digital Solutions là "Nhà cung cấp tài nguyên thương mại điện tử tốt nhất - Đông Nam Á" trong Giải thưởng Doanh nghiệp Singapore 2021 - 2023.

Admin Fee

Xin chào, vui lòng lưu ý rằng phí quản trị không cần thiết cho tất cả các dự án. 

You are paying a SGD 25 admin fees only because you require a separate invoice and receipt on top of what’s received from Paypal. 

Chúng tôi sẽ cấp cho bạn một Bản sao số hóa đơn và biên lai sau khi bạn đã thanh toán.

Vui lòng cho chúng tôi biết khi bạn đã thanh toán. Cách nhanh nhất là gửi ảnh chụp màn hình trang xác nhận thanh toán của bạn qua Whatsapp

Cảm ơn bạn.

×

Xin chào!

Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi tới adaleow@runaway.com.sg

× Làm thế nào để tôi giúp bạn?