Chính sách về quyền riêng tư của runaway.com.sg

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 9 năm 2023

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với runaway.com.sg (“Trang web”). Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ các loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin đó cũng như các lựa chọn của bạn về dữ liệu cá nhân của mình.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

2.1. Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và thông tin thanh toán của bạn khi mua hàng.

2.2. Thông tin phi cá nhân: Chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thông tin thiết bị và dữ liệu kỹ thuật khác để cải thiện Trang web và trải nghiệm người dùng của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

3.1. Để cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, bao gồm xử lý đơn đặt hàng, trả lời các câu hỏi và cung cấp nội dung.

3.2. Giao tiếp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin cập nhật, bản tin, chương trình khuyến mãi và thông tin khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể từ chối các thông tin liên lạc này bất cứ lúc nào.

3.3. phân tích: Chúng tôi sử dụng thông tin phi cá nhân cho mục đích phân tích nhằm nâng cao hiệu suất, chức năng và trải nghiệm người dùng của Trang web.

4. Cookie và công nghệ theo dõi

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về hành vi duyệt web của bạn. Bạn có thể quản lý tùy chọn cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.

5. Tiết lộ thông tin

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành Trang web, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn.

6. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

7. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý xử lý bất cứ lúc nào. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [contact email].

8. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu trữ thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh.

9. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng Chính sách quyền riêng tư sửa đổi trên trang này với ngày cập nhật mới nhất. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết những thay đổi.

10. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này hoặc cách xử lý dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ adaleow@runaway.com.sg.

-Ở LẠI TRONG VÒNG LẶP -

Nhận thông tin cập nhật mới nhất của bạn về Nội dung thương mại điện tử / Roblox / Solopreneurship

×

Xin chào!

Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi tới adaleow@runaway.com.sg

× Làm thế nào để tôi giúp bạn?