Cách trở thành Nhà bán hàng trên Shopee 2023

cách trở thành người bán hàng trên shopee 2023

Chia sẻ bài đăng này

Tài khoản người bán Shopee

Tôi sẽ giải thích cách trở thành người bán hàng trên Shopee 2023.

Khác với Lazada, tài khoản người bán trên Shopee giống với tài khoản người mua.

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng cùng một tài khoản để mua và bán, bạn cần sở hữu một số điện thoại di động khác để thiết lập một tài khoản khác để bán.

Nếu chưa có tài khoản người mua, bạn có thể vào Shopee.sg để lập.

Khi bạn đã đăng ký tài khoản trên Shopee, bạn có thể truy cập Shopee.sg và nhấp vào Trung tâm người bán.

Điều này đưa bạn đến phần phụ trợ của trung tâm người bán Shopee của bạn.

Người bán ShopeeMall

Nếu bạn đang bán một sản phẩm có thương hiệu và cần trở thành người bán ShopeeMall, bạn sẽ cần gửi một Mẫu đơn của người bán.

Lưu ý các tiêu chí để trở thành người bán ShopeeMall:

Vui lòng lưu ý sự khác biệt về chi phí bán hàng giữa cả người bán trên Shopee Marketplace và người bán trên ShopeeMall.

Chi phí bán hàng trên Shopee

Người bán trên thị trường Shopee sẽ bị tính phí hoa hồng là 2% và phí giao dịch là 2%. Hiện tại, nhà bán hàng trên Shopee không cần trả hoa hồng cho doanh số bán hàng trong 90 ngày đầu tiên trên Shopee.

Người bán ShopeeMall sẽ bị tính phí hoa hồng khoảng 5%. Nếu người bán tham gia chương trình hoàn tiền của Shopee thì sẽ phải trả thêm một khoản phí dịch vụ là 5%. Cũng sẽ có một khoản phí giao dịch là 2%.

Thoải mái để kiểm tra lại với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc thiết lập tài khoản người bán trên Shopee.

Xem video YouTube:

-Ở LẠI TRONG VÒNG LẶP -

Nhận thông tin cập nhật mới nhất của bạn về Nội dung thương mại điện tử / Roblox / Solopreneurship

×

Xin chào!

Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi tới adaleow@runaway.com.sg

× Làm thế nào để tôi giúp bạn?